Annonce
Annonce
Politikens blogs opdateres ikke længere. Vi viderefører debatten under nye og bedre rammer på http://politiken.dk/debat/.
Blog

Debatblogs

12
SP2START

Del link
Annonce
Dit politiken
Annonce
SKREVET AF Jeppe Kofod 22. dec 13:39

Nyt lavpunkt i fattig debat

tekst del

Send artikel

Til:

(E-mail, adskil flere med komma)

Fra (E-mail): Besked:
print

Debatten om den danske fattigdom er endt som en farce. Havde vi haft en dansk fattigdomsgrænse kunne vi stoppe den endeløse diskussion og starte en konstruktiv debat om, hvordan vi gør livet bedre for samfundets dårligst stillede.

Den nuværende regering anerkender, at der er fattige i Danmark.  I regeringsgrundlaget har vi lagt op til en mere konstruktiv fattigdomsdebat. Vi mener, det er væsentligt at få en fælles definition på den nutidige fattigdom, så vi kan sondre mellem dem, der har lidt og dem, der har for lidt. Først da, kan vi diskutere det væsentlige. Nemlig, hvilke værktøjer vi skal bruge i kampen imod fattigdom.

Kunstig debat
Sidste år argumenterede Venstres politiske ordfører Ellen Trane Nørby, som dengang var socialordfører, for, at en dansk fattigdomsgrænse ville skabe en kunstig debat, der ikke ville have fokus på problemerne.

Betragter man de seneste års fattigdomsdebat, er det tydeligt, at den netop har været udtryk for en kunstig debat, der ikke har haft fokus på problemerne. Med en fattigdomsgrænse kan vi blæse røgsløret væk og sætte en stopper for højrefløjens udenomssnak. Først da kan vi diskutere de faktiske forhold.

Det bliver interessant at se, om højrefløjen vil fortsætte samme ihærdige modstand mod en dansk fattigdomsgrænse, når de ikke længere har ansvaret for den stigende fattigdom. Den kyniske betragter vil hævde, at det som regering er strategisk uklogt – særligt når fattigdommen er stigende - at proklamere en fattigdomsgrænse, fordi fattigdomsudfordringen bliver tydelig for enhver. Men det er nødvendigt at handle, hvis vi vil gøre noget ved fattigdomsproblemet.

Stigende fattigdom
Og lad mig slå det fast en gang for alle: Der eksisterer fattigdom i Danmark. Det dokumenterer undersøgelser fra så forskellige organisationer som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), OECD og Eurostat.*

For 11 år siden blev der ved Lissabon-topmødet aftalt en målsætning om at nedbringe fattigdommen i EU markant frem mod fattigdomsåret 2010. Men der blev langt fra levet op til målsætningen i Danmark. En ny undersøgelse fra AE viser, at der, når de studerende er trukket fra, var 234.000 fattige i Danmark i 2009. Det svarer til en stigning på 55 procent fra 2002 til 2009.

Kynisk logik
En undersøgelse fra Rockwool Fonden viser, at VKO’s indførelse af starthjælp i 2002 har bidraget til den stigende fattigdom. Selvom starthjælpsmodtageren kun handler ind i discountbutikker, er det med starthjælpen umuligt at betale udgifterne til et dansk standardbudget.

Levevilkårene for flygtninge og andre på starthjælp er så dårlige, at det minder om gammeldags fattigdom, hvor selv det at bo og spise forsvarligt kan være svært”, konkluderer rapporten om starthjælpens indvirkning på den danske fattigdom.

Ud fra devisen ”nød lærer nøgen kvinde at spinde” har højrefløjen forringet vilkårene for samfundets dårligst stillede og underbygget en fordelingspolitik, der har medvirket til, at fattigdom og ulighed er steget markant de sidste ti år. 

Ifølge Eurostat er Danmark fra 2001 til 2009 gået fra en 1. til en 11. Plads over europæiske lande med lavest andele fattige.

I starten af denne måned kom en appel fra OECD til de europæiske regeringer om at gribe til handling overfor den stigende ulighed. Deres analyse viser, at den europæiske ulighed er på sit højeste i 30 år. Her blev også den negative udvikling i Danmark fremhævet. I Danmark har de rigeste ti procent seks gange mere end de fattigste ti procent.

Bekæmp fattigdom - ikke de fattige
Regeringen og Enhedslisten har valgt at gøre rent bord og fjerne fattigdomsydelserne. Vores velfærdsstat skal ikke bidrage til øget ulighed og fattigdom. Derfor fjerner vi kontanthjælpsloftet, timereglen, introduktionsydelsen og starthjælpen.

Vores sociale sikkerhedsnet må aldrig blive et økonomisk lukrativt tilbud. Men det må heller ikke tvinge folk ud i fattigdom. Det skal være et sikkerhedsnet, der griber den der falder og klæder en på til at kunne klare sig selv. 

Som Mogens Lykketoft sagde i sin 30 års jubilæumstale:

”Jeg vil altid kæmpe for flere og bedre jobs, mere lige muligheder, og en varm hånd til dem, der fryser og lider: Et samfund, hvor mere er fælles, og mindre er privat og egoistisk.

Jeg er forbandet på de sidste dages debat om fattigdom. Vi har ikke, og vi skal ikke have et samfund, hvor man selv kan vælge at gå på dagpenge eller kontanthjælp. Men vi skal heller ikke have et socialt sikkerhedsnet, der ligger så lavt, så selv den usleste løn giver mere. Den, der aldrig har fået fodfæste eller som mister sit job, skal ikke trykkes ned i armod, men have et godt tilbud, han eller hun ikke kan afslå, om igen at komme i gang. Vi skal ikke få folk i arbejde ved at sænke mindstelønnen og de sociale ydelser, men ved at løfte menneskers kvalifikationer op til, at de kan få en anstændig løn.”

Hele vores velfærdsamfund er opbygget i ideen om pligt og ret. Vores pligt, til at yde til den fælles velfærd, er dens motor.  På samme måde, er det en grundlovssikret ret at få hjælp af det offentlige, når man ikke selv kan. Det er den demokratiske aftale, som er vores velfærdssamfunds grundsten.

* Undersøgelserne er lavet ud fra to forståelser af fattigdomsgrænsen. AE og OECD regner antallet af relativt fattige ud fra, at man har mindre end 50 procent af medianindkomsten. Eurostat sætter derimod grænsen ved 60 procent.

 

Indlæg i bloguniverset er udelukkende udtryk for skribenternes egne holdninger.

Jeppe Kofod

Jeppe Kofod er udenrigspolitisk ordfører for Socialdemokraterne.

Læs mere

Modtag en mail, når der er nyt på bloggen

RSS

Seneste indlæg

21. mar 2012 kl. 16.02

Ellemanns forfejlede kritik

22. dec 2011 kl. 13.39

Nyt lavpunkt i fattig debat

21. nov 2011 kl. 18.26

Verden samles om bedre bistand

Se alle indlæg

Seneste kommentarer

12. jan 2012 kl. 10.31

"Fattigdom er et relativ variabel størrelse, ..."

christian om "Nyt lavpunkt i fattig debat"

11. jan 2012 kl. 17.00

"En fattigdomsgrænse fastsat ud fra medianind..."

Jakob T om "Nyt lavpunkt i fattig debat"

11. jan 2012 kl. 11.52

"En SF politiker og en studerende frembringer ..."

KH om "Nyt lavpunkt i fattig debat"

Se alle kommentarer

 

Jeppe Kofod på Twitter